Historik

Sydsvenska Gymnastikinstitutet började sin verksamhet år 1909 i den fastighet på Sandgatan i Lund där verksamheten sedan kom att inrymmas fram till 1997.

Institutet startades av Major Josef Gottfrid Thulin och hans maka Emy. De bodde i Zettervallska villan på Sandgatan 14 och fastigheten inrymde också boende för studenter och undervisningslokaler. Skolan erbjöd även öppenvårdsbehandlingar och medicinska bad efter remiss från läkare. I perioder hade man också gymnastik för skolungdomar. Till en början utexaminerade man såväl sjuk-som friskgymnaster (gymnastiklärare). Från 1936 utbildade man enbart sjukgymnaster. 1959 blev utbildningen statlig och medicinska fakulteten med vilken man tidigare samarbetat tog nu över ansvaret för utbildningen. Verksamheten flyttade till lasarettsområdet och på Sandgatan 14 drev en grupp sjukgymnaster SGI:s mottagningsverksamhet vidare. 1997 fick sjukgymnastikmottagningen möjlighet att flytta till de nuvarande lokalerna i Hantverksföreningens fastighet på
Bredgatan 5.

Under de 50 år som Josef och Emy Thulin förestod SGI gav de ut olika böcker om gymnastik och flera gymnastikatlasar. En fotoatlas i barngymnastik har anvisningar på svenska, engelska, franska, spanska, tyska, holländska, polska, tjeckiska och arabiska! Böckerna översattes också till många språk.

Ev bild på barnatlasen?

Lunds Kvinnliga Gymnastikförening började sin verksamhet 1901 och samarbetade med paret Thulin.

1939 startade major Thulin och Axel Berg von Lindhe Skäldervikslägret för barn och ungdomar. Så småningom bytte lägret namn till Lingvallen efter PH Ling.